Zand RecyclingDe Jongh Pipesystems BVMTOF milieutechniekHydrotec International BV2 Inspect BVMerrem & LaporteGrundfos NederlandBoode BV Waterwell SystemsOranjewoudQM Environmental Services LtdBar Instruments

Nieuws

 • Onderzoek naar verdamping voor beter waterbeheer
  Verdamping heeft grote invloed op het waterbeheer van Nederland. Tegelijk is het lastig om betrouwbare metingen of verwachtingen van verdamping te verkrijgen. Het onderzoeksproject Smart Water Management – improving surface Evaporation (SWM-EVAP) gaat daar verandering in brengen. 22-02
 • Onderzoek naar nieuwe techniek voor dijkversterking
  De dijkversterkingen worden in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma uitgevoerd door Waterschap Rivierenland. Binnen één van deze dijkversterkingen wordt nader onderzoek gedaan naar de veelbelovende nieuwe techniek Grofzand Barrière (GZB). 21-02
 • Markt monitort flora en fauna in water en wegbermen voor Rijkswaterstaat
  6 marktpartijen gaan voor Rijkswaterstaat aan de slag met de monitoring van de flora en fauna in de Nederlandse rijkswateren en de wegbermen. 20-02
 • Erfemissiescan gewasbescherming nu ook voor fruitteelt
  De Erfemissiescan Gewasbescherming is een digitale tool waarmee agrariërs en telers eenvoudig het risico op emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf hun erf in kaart kunnen brengen. De scan is nu, in samenwerking met de Unie van Waterschappen, uitgebreid met specifieke onderdelen voor de fruitteelt. 17-02
 • Voorstel voor Europese berekening van stapeling stoffen in milieu
  Het huidige risicobeoordelingssysteem voor chemische stoffen houdt onvoldoende rekening met effecten die verschillende stoffen in combinatie met elkaar hebben op het milieu. Daarom doet het RIVM een voorstel voor de berekening van deze combinatie-effecten onder de Europese REACH regelgeving. 15-02
 • Duitse en Nederlandse partners willen meer microverontreinigingen uit het afvalwater halen
  Een goede waterkwaliteit in alle sloten, beken, kanalen en rivieren is belangrijk. Niet alleen voor de landbouw, recreatieve en andere gebruiksdoelen, maar ook voor de vissen en de planten die erin leven. 14-02
 • Sandbox succes op Ameland
  Rijkswaterstaat en Deltares presenteerden op de jaarlijkse informatieavond van terreinbeheerders de Sandbox. Dit is een innovatief interactief model waarmee de beweging van water langs de kust visueel gemaakt wordt. 13-02
 • Tussentijdse Evaluatie Deltabeslissing ruimtelijke adaptatie gereed
  In het Deltaprogramma ruimtelijke adaptatie is afgesproken om klimaatbestendig en waterrobuust handelen door overheden, bedrijfsleven, burgers en maatschappelijke partijen te bevorderen. Om dit te bereiken werd in september 2014 de Deltabeslissing ruimtelijke adaptatie vastgesteld. 10-02
 • Kopje onder voor natte natuur in ijskoud Haringvliet
  Tweeëntwintig vrijwillige sportduikers brachten zondag 22 januari op 11 plekken het onderwaterleven van een ijskoud Haringvliet in beeld. De duikers zetten tientallen vissen, planten, weekdieren, wormen en sponzen op de foto. 09-02
 • Startschot voor mondiaal topkenniscentrum voor klimaatadaptatie in Nederland
  Nederland, Japan en de Verenigde Naties (UN Environment) nemen het initiatief tot oprichting van een Global Centre of Excellence on Climate Adaptation in Nederland. 08-02

meer nieuws

KSB NederlandConcept FacilitiesErnst & YoungAlfagommaAKD Advocaten en NotarissenOki Printing SolutionsHenk Van Tongeren BronbemalingXylem Water Solutions Nederland BVTENTE NV