Zand RecyclingDe Jongh Pipesystems BVMTOF milieutechniekAuma Benelux BV2 Inspect BVMerrem & LaporteGrundfos NederlandBoode BV Waterwell SystemsOranjewoudQM Environmental Services LtdBar Instruments

Nieuws

 • Bedrijfsvergelijking Waterkeringen gepubliceerd
  De waterschappen worden steeds alerter als het gaat om waterveiligheid. Daarom is de bedrijfsvergelijking Waterkeringen uitgevoerd. Deze ‘benchmark’ laat aan de hand van data uit 2016 zien hoe de waterschappen presteren op het gebied van het beheer en onderhoud van waterkeringen. 15-12
 • Regionaal Manifest Ruimtelijke Adaptatie aangeboden
  Op 7 december bekrachtigden 28 gemeenten, de twee provincies Gelderland en Utrecht en Waterschap Vallei en Veluwe de samenwerking op het gebied van klimaatvraagstukken. Dit gebeurde door het tekenen en overhandigen van het Regionaal Manifest Ruimtelijke Adaptatie aan Deltacommissaris Wim Kuijken. 13-12
 • Handen ineen voor onderzoek vismigratie Noordzeekanaal
  Acht regionale partners onderzoeken de komende jaren gezamenlijk de migratie van trek- en standvissen in en rondom het Noordzeekanaal. Gemalen, stuwen, dammen en sluizen vormen een barrière voor vissen, waardoor het bereiken van geschikte leefgebieden vaak onmogelijk is. 08-12
 • Methaanbubbels zijn gevolg én oorzaak van temperatuurstijging
  Door klimaatverandering en de stijgende temperatuur worden er over de hele wereld steeds meer methaanbubbels gevormd. En het vrijkomen van methaan – een sterk broeikasgas – zorgt weer voor een verdere verhoging van de temperatuur: een vicieuze cirkel. 06-12
 • Waterschap Aa en Maas leidt burgers op tot dijkwacht
  Bij hoog water worden de dijken extra goed in de gaten gehouden. Dit wordt gedaan door dijkwachten. Voor het eerst heeft waterschap Aa en Maas burgers, veelal dijkbewoners, hiervoor opgeleid.  05-12
 • Beantwoording zienswijzen Nieuw Peilbesluit IJsselmeergebied
  Rijkswaterstaat heeft in oktober/november 2017 het ontwerp peilbesluit IJsselmeergebied en de MER ter inzage gelegd. Alle zienswijzen worden beantwoord. 04-12
 • Ruimte voor Levende Rivieren
  Sinds kort is de website LevendeRivieren.nl online. Op deze website presenteren zes organisaties die actief zijn in het rivierengebied de visie Ruimte voor Levende Rivieren. 01-12
 • Haringvliet klaar voor broedvogels, vissen en Noordse woelmuis
  Staatsbosbeheer heeft het leefgebied van allerlei dieren langs het Haringvliet verbeterd. Als de Haringvlietsluizen in 2018 op een kier gaan, komt hier weer een geleidelijke overgang tussen zoet rivierwater en zout zeewater. Trekvissen als zalm, steur, zeeforel en haring kunnen dan eindelijk weer hun oorspronkelijke paai- en leefgebied bereiken. Deze vissen trekken weer visetende vogels aan. 30-11
 • Waterinnovatieprijs 2017 uitgereikt
  De winnaars van de Waterinnovatieprijs 2017 van de Unie van Waterschappen en de Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank) zijn bekend. 29-11
 • Veranderend zand: onderzoek naar invloed van mensen op strandecologie
  Zandsuppleties en het mechanisch reinigen van stranden beïnvloeden strandorganismen negatief. Maar organismen blijken goed aangepast en kunnen redelijk snel herstellen van de menselijke verstoringen. 28-11

meer nieuws

KSB NederlandConcept FacilitiesErnst & YoungDunlop HifexAKD Advocaten en NotarissenOki Printing SolutionsHenk Van Tongeren BronbemalingXylem Water Solutions Nederland BVTENTE NV