Zand RecyclingDe Jongh Pipesystems BVMTOF milieutechniekHydrotec International BV2 Inspect BVMerrem & LaporteGrundfos NederlandBoode BV Waterwell SystemsOranjewoudQM Environmental Services LtdBar Instruments

Nieuws

 • Start officiële zwemseizoen: eerste blauwalg gesignaleerd
  Op 1 mei start het zwemseizoen en in de Klinkenbergerplas in Oegstgeest is de eerste blauwalgsoort al gesignaleerd. De kans op warm weer stijgt en mensen zoeken verkoeling in en aan het water. Maar welke zwemplekken zijn veilig? Waterschappen hebben de Zwemwater-app ontwikkeld met gegevens van 800 zwemlocaties. 28-04
 • Nieuwe kennis en kansen op derde NKWK conferentie
  Dinsdag 11 april vond de derde conferentie plaats van het Nationaal Kennis en Innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK) in de Beurs van Berlage te Amsterdam. In het NKWK werken overheden, bedrijven en kennisinstellingen samen op het gebied van water, ruimte en klimaat. 26-04
 • Open dag IJsseloog op 20 mei
  Graag willen we u de gelegenheid bieden om met een boot IJsseloog te bezoeken. RWS organiseert hiervoor op 20 mei een open dag. Op deze dag krijgt u uitleg over de toekomstige werkzaamheden op IJsseloog en over het baggerspeciedepot zelf. 25-04
 • Data challenge 2017
  Hoe halen wij het meeste rendement uit water? Op deze vraag willen we graag een antwoord krijgen tijdens de Data Challenge 2017, georganiseerd door diverse partners in het programma Slim Watermanagement. 24-04
 • Kans op droogteproblemen dit seizoen groter dan normaal
  Het is april en dat betekent de officiële start van het droogteseizoen. Hét seizoen waarin de collega’s van het Watermanagementcentrum in Lelystad en de waterschappen extra alert zijn op het mogelijk optreden van lage waterstanden en/of droogteperiodes. 19-04
 • Succesvolle tests productie Alginaat uit afvalwater
  Op de rioolwaterzuivering Apeldoorn worden momenteel succesvolle tests uitgevoerd om op grote schaal NEO-alginaat te kunnen winnen. Deze nieuwe grondstof is afkomstig uit slib dat achterblijft bij het zuiveren van afvalwater met de zuiveringstechnologie Nereda®. 19-04
 • Zeldzame Groene rolsprietslakken in het Grevelingenmeer
  Sportduikers hebben recent tenminste vijf waarnemingen gedaan van Groene rolsprietslakken in het Grevelingenmeer. Dat is opmerkelijk omdat het meerdere exemplaren van een zeer zeldzame soort betreft. 13-04
 • Generale repetitie langste zelfsluitende waterkering ter wereld geslaagd
  De generale repetitie van de langste zelfsluitende waterkering ter wereld in het historische centrum van Spakenburg is geslaagd. Als het waterpeil stijgt in de havens van Spakenburg dan is het achterland tot aan Amersfoort vanaf nu beschermd tegen extreem hoogwater in de Randmeren. 11-04
 • Scherpekamp maakt Ruimte voor de Rivier
  De kadeverlaging Scherpekamp maakt deel uit van het landelijke waterveiligheidsprogramma Ruimte voor de Rivier. Rijkswaterstaat, waterschappen en provincies voeren dit programma uit en financieren het. In totaal gaat het om ruim 30 maatregelen die ervoor zorgen dat het water sneller wordt afgevoerd. 11-04
 • Toepassing eDNA in het waterbeheer
  Waterbeheerders monitoren hun oppervlaktewateren om inzicht te krijgen in de ecologische toestand van een water en aangrijpingspunten te vinden voor het verbeteren van deze toestand. De laatste jaren zijn er verschillende kansrijke nieuwe monitoringmethoden ontwikkeld, waarmee waterbeheerders aan de slag kunnen. Eén daarvan is voedselwebanalyse via eDNA. 10-04
KSB NederlandConcept FacilitiesErnst & YoungDunlop HifexAKD Advocaten en NotarissenOki Printing SolutionsHenk Van Tongeren BronbemalingXylem Water Solutions Nederland BVTENTE NV