Zand RecyclingDe Jongh Pipesystems BVMTOF milieutechniekHydrotec International BVAuma Benelux BV2 Inspect BVMerrem & LaporteGrundfos NederlandBoode BV Waterwell SystemsOranjewoudQM Environmental Services LtdBar Instruments

Nieuws

 • Aantal ernstige scheepsongevallen blijft nagenoeg gelijk ik 2016
  Het aantal geregistreerde ernstige scheepsongevallen op het binnenwater is in 2016 ten opzichte van 2015 ongeveer gelijk gebleven. Het aantal geregistreerde scheepsongevallen zonder ernstige effecten is in 2016 gestegen. 21-06
 • Langzamer herstel kondigt kantelpunten aan in kustecosystemen
  Ecosystemen kunnen plotseling verloren gaan wanneer de druk te groot wordt. Het voorspellen van het kantelpunt is dan ook van groot belang. Wiskundige modellen lieten al mogelijke waarschuwingssignalen zien. Nu heeft een internationaal onderzoeksteam onder leiding van het NIOZ ook in de praktijk geconstateerd dat kantelpunten naderen wanneer ogenschijnlijk gezonde schorren (of kwelders) trager herstellen van kleine verstoringen. 15-06
 • Gemeente en Waterschap versterken samen dijk en weg
  Wat is er mooier dan over de dijk langs het water fietsen? Wethouder Jaap van Staalduine en hoogheemraad Marcel Houtzager ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst ‘Wegen op keringen’. Hiermee leggen de gemeente en het Hoogheemraadschap van Delfland samenwerkingsafspraken vast voor beheer en onderhoud 14-06
 • Kustonderzoek in Ter Heijde
  Van maandag 12 tot vrijdag 16 juni vinden er in Ter Heijde veldonderzoeken plaats naar de gevolgen van het opspuiten van zand op de natuur. 13-06
 • Uitvoering waterbeleid op koers
  Minister Schultz van Haegen heeft op 1 juni jl. de Staat van Ons Water 2016 aan de Tweede Kamer toegestuurd. Uit deze rapportage blijkt dat de uitvoering van het waterbeleid op koers ligt. 12-06
 • Defensie en waterkolom werken samen in Watermanagement Centrum Nederland
  Defensie is nu officieel partner van het Water Management Centrum Nederland (WMCN), voor het gezamenlijk bestrijden van watercrises. De waterschappen, Rijkswaterstaat en het KNMI werken al samen in het (WMCN). Hier worden de waterveiligheid en waterbeschikbaarheid constant in de gaten gehouden. 09-06
 • Inspraak gestart voor waterbodemonderzoek protocollen
  NEN heeft het normontwerp voor de gewijzigde NEN 5717 (https://www.nen.nl/Nieuws/Nieuws/Normontwerp-NEN-5717-gepubliceerd-voor-reacties.htm) ‘Bodem – Waterbodem – Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek’ en gewijzigde NEN 5720 (https://www.nen.nl/Nieuws/Nieuws/Normontwerp-NEN-5720-gepubliceerd-voor-reacties.htm) ‘Bodem – Waterbodem – Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch onderzoek’ gepubliceerd met mogelijkheid om commentaar te leveren op de inhoud van de norm. 08-06
 • Start onderzoeken naar effecten zandsuppleties op natuur
  Op maandag 12 juni 2017 starten de veldonderzoeken naar de gevolgen van het opspuiten van zand op de natuur voor de Nederlandse kust. Het eerste onderzoek start in Ter Heijde in de provincie Zuid-Holland. 07-06
 • Bodemonderzoek aan weerszijden Pannerdensch Kanaal
  Aan weerszijden van het Pannerdensch Kanaal, tussen de Pannerdensche Kop en de Betuwelijn, vindt op een aantal kribben en delen van de oever bodemonderzoek plaats. 06-06
 • Kwaliteit grond- en oppervlaktewater nog onvoldoende
  De nitraatconcentraties in grondwater voldeden in 2015 niet overal aan de norm en er zit nog te veel stikstof en fosfaat in grond- en oppervlaktewater. Dit blijkt uit een rapportage van RIVM, in samenwerking met Rijkswaterstaat en Deltares. Landbouw vormt een belangrijke bron voor nitraat, stikstof en fosfaat in oppervlaktewater. 02-06
KSB NederlandConcept FacilitiesErnst & YoungDunlop HifexAKD Advocaten en NotarissenOki Printing SolutionsHenk Van Tongeren BronbemalingXylem Water Solutions Nederland BVTENTE NV