Zand RecyclingDe Jongh Pipesystems BVMTOF milieutechniekHydrotec International BV2 Inspect BVMerrem & LaporteGrundfos NederlandBoode BV Waterwell SystemsOranjewoudQM Environmental Services LtdBar Instruments

Nieuws

 • Net even anders baggeren
  Op twee plekken, in het Westland en Den Haag, wordt bij wijze van proef op een net wat andere manier dan gebruikelijk gebaggerd. 22-03
 • Belemmering collectieve zuivering glastuinbouw weggenomen
  Naar aanleiding van de door de Tweede Kamer aangenomen motie Geurts van 22 november 2016, heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu (I&M) onderzocht hoe de wettelijke belemmeringen kunnen worden weggenomen voor het collectief zuiveren, waarbij wordt gezuiverd na lozing op gemeentelijke riolering. 21-03
 • Waterschap en gemeenten pakken door op samenwerking in de afvalwaterketen
  Op 16 maart 2017 hebben 14 Utrechtse gemeenten en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden getekend voor een tweede periode in de samenwerking rond de afvalwaterketen: Waterinnovatienetwerk(Winnet). 21-03
 • Startschot ‘Schoon erf, schone sloot’ in Flevoland
  Vrijdag 10 maart 2017 gaven heemraden Lida Schelwald-van der Kley en Ton Leijten van Waterschap Zuiderzeeland en André Hoogendijk, adjunct-directeur van de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) het startschot voor het project “Schoon erf, schone sloot”. 20-03
 • Wereld Waterdag 22 maart
  In 1993 hebben de Verenigde Naties 22 maart uitgeroepen tot Wereld Waterdag voor het creëren van bewustwording over de nationale en mondiale waterproblematiek. De VN omschrijft Wereld Waterdag als volgt. “A day to celebrate, a day to change, a day to prepare”. 17-03
 • Samen werken aan een schone zee
  De verontreiniging van onze zeeën en kusten is een groot probleem. Om het terugdringen van zwerfvuil/plastic soep efficiënter aan te pakken vond op 10 maart de officiële bekrachtiging van de meerjarige samenwerking van het  ministerie van Infrastructuur en Milieu, en KIMO Nederland en België, Vereniging van Kustgemeenten plaats in IJmuiden. 15-03
 • Strandval op westkust Ameland
  Afgelopen dagen is er een strook van ongeveer 40 m van het strand van de westkust van Ameland weggezakt in zee, een zogeheten strandval. Dit gebeurde ten zuidoosten van de Cat Club Ameland naast een strekdam. 14-03
 • Hoogwatervluchtplaatsen belangrijk voor duurzaam samenleven met bevers
  De laatste jaren is graafschade aan dijken door bevers in de Gelderse Poort tijdens hoogwater een aantal keer voorgekomen. De beverpopulatie in het rivierengebied is snel toegenomen en zal nog verder toenemen. Dat maakt het risico op het graven in dijken ook groter. 13-03
 • Nieuwe waterkwaliteitscheck voor stedelijk water in ontwikkeling
  Tegenwoordig worden in steden veel projecten opgezet om duurzaam met water om te gaan en de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Voorbeelden hiervan zijn het hergebruik van afvalwater en de opvang van overtollig regenwater in heropende grachten, waterpleinen en weides. Hierdoor komen mensen meer en op een andere manier in aanraking met water in de openbare ruimte 10-03
 • 4 nieuwe eilanden voor de Marker Waddenarchipel
  Nog dit jaar kan in het Markermeer de aanleg van de volgende eilanden van Marker Waddenarchipel van start gaan. Ook het 2e, 3e, 4e en 5e natuureiland zijn financieel rond en kunnen worden gerealiseerd. 09-03

meer nieuws

KSB NederlandConcept FacilitiesErnst & YoungDunlop HifexAKD Advocaten en NotarissenOki Printing SolutionsHenk Van Tongeren BronbemalingXylem Water Solutions Nederland BVTENTE NV