Zand RecyclingDe Jongh Pipesystems BVMTOF milieutechniekHydrotec International BV2 Inspect BVMerrem & LaporteGrundfos NederlandBoode BV Waterwell SystemsOranjewoudQM Environmental Services LtdBar Instruments

Publicaties

Nieuws

 • Onderzoek naar verdamping voor beter waterbeheer
  Verdamping heeft grote invloed op het waterbeheer van Nederland. Tegelijk is het lastig om betrouwbare metingen of verwachtingen van verdamping te verkrijgen. Het onderzoeksproject Smart Water Management – improving surface Evaporation (SWM-EVAP) gaat daar verandering in brengen. 22-02
 • Onderzoek naar nieuwe techniek voor dijkversterking
  De dijkversterkingen worden in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma uitgevoerd door Waterschap Rivierenland. Binnen één van deze dijkversterkingen wordt nader onderzoek gedaan naar de veelbelovende nieuwe techniek Grofzand Barrière (GZB). 21-02
 • Markt monitort flora en fauna in water en wegbermen voor Rijkswaterstaat
  6 marktpartijen gaan voor Rijkswaterstaat aan de slag met de monitoring van de flora en fauna in de Nederlandse rijkswateren en de wegbermen. 20-02
 • Erfemissiescan gewasbescherming nu ook voor fruitteelt
  De Erfemissiescan Gewasbescherming is een digitale tool waarmee agrariërs en telers eenvoudig het risico op emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf hun erf in kaart kunnen brengen. De scan is nu, in samenwerking met de Unie van Waterschappen, uitgebreid met specifieke onderdelen voor de fruitteelt. 17-02
 • Voorstel voor Europese berekening van stapeling stoffen in milieu
  Het huidige risicobeoordelingssysteem voor chemische stoffen houdt onvoldoende rekening met effecten die verschillende stoffen in combinatie met elkaar hebben op het milieu. Daarom doet het RIVM een voorstel voor de berekening van deze combinatie-effecten onder de Europese REACH regelgeving. 15-02

STICHTING NEDERLANDSE WATERSECTOR

Stichting Nederlandse Watersector, Het waterforum voor de Nederlandse watersector.

De Stichting Nederlandse watersector is een initiatief van ruim 4300 watermanagers, welke actief zijn in de Nederlandse watersector. Met een actief water platform voor de Nederlandse watermanager is de stichting Nederlandse watersector een factor geworden wat de Nederlandse watersector en watermanagers met elkaar verbind en verenigd. Op de website voor de Nederlandse watersector vinden watermanagers het laatste nieuws uit en over de Nederlandse watersector. Voor onze watermanagers welke werkzaam zijn bij gemeentes, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven enz. is de stichting Nederlandse watersector het uitgelezen platform voor waternieuw, kennisdeling en discussie.

Publicaties

Handheld digitale Memosens (pH) meting
Award voor de mobiele Sonolyzer-app van KSB
Nieuwe busmotorpompen voor de chemie- en procestechniek
Nieuwe Rittal-gegevens in Eplan Data Portal
Nieuwe TS 8 scheidingsschakelaarkap van Rittal
Rittal EC-ventilatoren met toerentalregeling
Innovatief beluchtingconcept Performance3 van Aerzen

meer nieuws

14-02-2017 | Duitse en Nederlandse partners willen meer microverontreinigingen uit het afvalwater halen
13-02-2017 | Sandbox succes op Ameland
10-02-2017 | Tussentijdse Evaluatie Deltabeslissing ruimtelijke adaptatie gereed
09-02-2017 | Kopje onder voor natte natuur in ijskoud Haringvliet
08-02-2017 | Startschot voor mondiaal topkenniscentrum voor klimaatadaptatie in Nederland
03-02-2017 | Nieuwe publicatie over wereldwijde vervuiling macro- en microplastics
01-02-2017 | Software primaire keringen WBI 2017 beschikbaar
31-01-2017 | Wim Kuijken herbenoemd als Deltacommissaris
30-01-2017 | Waterschap gaat (Schelde)stroom opwekken
26-01-2017 | Eerste stappen Risicobenadering zoetwatervoorziening gezet
25-01-2017 | Meetdata zoet- en zoutwaterverdeling Zeeuwse ondergrond beschikbaar
24-01-2017 | Het gedrag van bochten van herstelde beken
23-01-2017 | 7 waterschappen meer inzicht in baggeraanwas
20-01-2017 | Premier Rutte vraagt wereldleiders om water op waarde te schatten
19-01-2017 | Op zoek naar bevers bij laag water
18-01-2017 | Start opvang plastic Rotterdamse haven
17-01-2017 | Samenwerking WUR met Ministerie van IenM op gebied van 'ruimte, water en ecologie'
16-01-2017 | Verspreiding invasieve plantensoorten toegenomen
13-01-2017 | Nieuwe wet natuurbescherming in werking
11-01-2017 | Meer veiligheid, natuur en beleving langs de Maas
10-01-2017 | Inspectie gebieden buitendijks
05-01-2017 | ‘Wildernis onder water’
03-01-2017 | Waterschap Limburg van start gegaan
02-01-2017 | ‘Aanpak van vervuiling door ballastwater schiet tekort’
30-12-2016 | Directeur-generaal Jan Hendrik Dronkers verlaat Rijkswaterstaat
29-12-2016 | Gooi geen oliebollenvet door gootsteen of toilet
22-12-2016 | Gelanceerd: gebruiksvriendelijke tool voor betere beoordeling waterkwaliteit
21-12-2016 | Westerschelde geeft archeologische geheimen prijs
20-12-2016 | DNA grote modderkruiper aangetroffen in de Krimpenerwaard
19-12-2016 | Meerdere ecologische verbindingszones tegelijk aangelegd
KSB NederlandConcept FacilitiesErnst & YoungAlfagommaAKD Advocaten en NotarissenOki Printing SolutionsHenk Van Tongeren BronbemalingXylem Water Solutions Nederland BVTENTE NV