Zand RecyclingDe Jongh Pipesystems BVMTOF milieutechniekAuma Benelux BV2 Inspect BVMerrem & LaporteGrundfos NederlandBoode BV Waterwell SystemsOranjewoudQM Environmental Services LtdBar Instruments

Publicaties

 • Online shoppen en bestellen bij Rittal

  Online shoppen en bestellen bij Rittal

  Rittal webshop en online klantomgeving vernieuwd in belang van workflow klanten

  Rittal gaat het nieuwe jaar in met een compleet vernieuwde Rittal webshop en Mijn Rittal online klantomgeving. 11-01

 • Rittal introduceert nieuwe, in hoogte verstelbare draagbuis
  Rittal introduceert nieuwe, in hoogte verstelbare draagbuis

  Machines ergonomisch bedienen
  Werkplekken moeten ergonomisch zijn. Machines moeten niet alleen aan veiligheidseisen voldoen, maar moeten ook gemakkelijk, d.w.z. zonder vermoeid of belast te worden, te bedienen zijn. 15-12
 • Wilo-EMUport CORE
  Wilo-EMUport CORE:
  Verstoppingsvrij transport van afvalwater

  WESTZAAN. Het aandeel aan vaste stoffen in het afvalwater van ziekenhuizen, winkelcentra, hotels of stations neemt in de vorm van luiers, lappen, kledingstukken, vochtige doekjes, etc. steeds verder toe.  Deze vaste stoffen in het afvalwater kunnen bij pompen voor aanzienlijke problemen zorgen en zelfs tot systeemuitval leiden. 17-11

Nieuws

 • Rioolwaterzuivering Tiel wordt Energiefabriek
  In opdracht van Waterschap Rivierenland start een aannemersbedrijf deze week met de nieuwbouw van een slibvergistingsinstallatie op de rioolwaterzuivering (RWZI) in Tiel. De uitvoering loopt tot mei 2019. 16-01
 • Doekjes? Niet in het riool!
  Alles wat je door de gootsteen of toilet spoelt, komt in het riool terecht. Zolang het om afvalwater van afwas, douche of toiletbezoek gaat, is dat prima. 15-01
 • 'Nederlanders zijn trots op onze waterbouwkundige prestaties'
  Een zware storm zorgde woensdag 3 januari 2018 voor hoogwater langs de kust. Voor het eerst in de geschiedenis van Rijkswaterstaat zijn 5 stormvloedkeringen op dezelfde dag gesloten. Harold van Waveren, topadviseur Water bij Rijkswaterstaat, blikt terug op deze historische dag. 12-01
 • Ontwerp Werkprogramma SGBP 2022-2027 ter inzage
  De Kaderrichtlijn Water verplicht de lidstaten eens in de 6 jaar stroomgebiedbeheerplannen (SGBP-en) vast te stellen. Eind 2021 wordt het SGBP voor de periode 2022-2027 vastgesteld. Zienswijzen kunnen tot 21 juni 2018 worden ingediend op het ontwerp Werkprogramma SGBP. 11-01
 • Subsidie voor wetenschappelijk project ‘Dijkgravers in Beeld’
  Het lectoraat Diergedrag, Diergezondheid en Dierenwelzijn van de hogeschool Van Hall Larenstein heeft een SiA-RAAK-subsidie ontvangen voor ‘Dijkgravers in beeld’, een project dat meer inzicht geeft in het gedrag van muskusratten, beverratten en bevers. 10-01

STICHTING NEDERLANDSE WATERSECTOR

Stichting Nederlandse Watersector, (voormalige Vereniging Nederlandse Watersector) Het waterforum voor de Nederlandse watersector.

De Stichting Nederlandse watersector is een initiatief van ruim 4300 watermanagers, welke actief zijn in de Nederlandse watersector. Met een actief water platform voor de Nederlandse watermanager is de stichting Nederlandse watersector een factor geworden wat de Nederlandse watersector en watermanagers met elkaar verbindt en verenigt. Op de website voor de Nederlandse watersector vinden watermanagers het laatste nieuws uit en over de Nederlandse watersector. Voor onze watermanagers welke werkzaam zijn bij gemeentes, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven enz. is de stichting Nederlandse watersector het uitgelezen platform voor waternieuw, kennisdeling en discussie.

Publicaties

Handheld digitale Memosens (pH) meting
Award voor de mobiele Sonolyzer-app van KSB
Nieuwe busmotorpompen voor de chemie- en procestechniek
Nieuwe Rittal-gegevens in Eplan Data Portal
Nieuwe TS 8 scheidingsschakelaarkap van Rittal
Rittal EC-ventilatoren met toerentalregeling
Innovatief beluchtingconcept Performance3 van Aerzen

meer nieuws

09-01-2018 | Waterschap Rijn en IJssel biedt gemeenten ondersteuning aan met klimaatstresstest
08-01-2018 | Rijkswaterstaat voorbereid op hoogwaterpiek van de Rijn
05-01-2018 | Loket Erfemissie Gewasbescherming wordt in 2018 voortgezet
04-01-2018 | Noord-Holland investeert in de aanleg van natuurvriendelijke oevers
03-01-2018 | Grens België - Nederland weer in midden van Maas
20-12-2017 | Organiseren water-tuindag beste idee tegen wateroverlast
19-12-2017 | Kaderrichtlijn Water: werken aan waterkwaliteit in Zuid-Holland
18-12-2017 | Haven Gent en Zeeland Seaports fuseren tot North Sea Port
15-12-2017 | Bedrijfsvergelijking Waterkeringen gepubliceerd
13-12-2017 | Regionaal Manifest Ruimtelijke Adaptatie aangeboden
08-12-2017 | Handen ineen voor onderzoek vismigratie Noordzeekanaal
06-12-2017 | Methaanbubbels zijn gevolg én oorzaak van temperatuurstijging
05-12-2017 | Waterschap Aa en Maas leidt burgers op tot dijkwacht
04-12-2017 | Beantwoording zienswijzen Nieuw Peilbesluit IJsselmeergebied
01-12-2017 | Ruimte voor Levende Rivieren
30-11-2017 | Haringvliet klaar voor broedvogels, vissen en Noordse woelmuis
29-11-2017 | Waterinnovatieprijs 2017 uitgereikt
28-11-2017 | Veranderend zand: onderzoek naar invloed van mensen op strandecologie
27-11-2017 | Start verwijdering oeverbescherming Dinkel op drie proeflocaties
24-11-2017 | Boeren met bodem en water van start
22-11-2017 | Plastic vangen met bellen: een pilot in de IJssel
21-11-2017 | Waterschappen testen drogen zuiveringsslib in Duitse kassen met restwarmte
20-11-2017 | Nieuwe meettechniek verbetert aanpak dijkverbetering
17-11-2017 | Veel steun op VN klimaattop voor nieuw in Nederland gevestigd klimaatcentrum
15-11-2017 | Dode bomen zijn kraamkamers onder water
14-11-2017 | Zenderonderzoek schieraal Noordzeekanaal
13-11-2017 | Biodiversiteit hoger door rivierverruimende maatregelen
09-11-2017 | Iets minder plastic in stormvogelmagen
08-11-2017 | Genomineerden Waterinnovatieprijs 2017 bekend
07-11-2017 | Strandsuppletie Texel Zuidwest wordt hervat
KSB NederlandConcept FacilitiesErnst & YoungDunlop HifexAKD Advocaten en NotarissenOki Printing SolutionsHenk Van Tongeren BronbemalingXylem Water Solutions Nederland BVTENTE NV