Zand RecyclingSTC-KNRM Offshore SafetyDe Jongh Pipesystems BVMTOF milieutechniekAuma Benelux BV2 Inspect BVMerrem & LaporteGrundfos NederlandBoode BV Waterwell SystemsOranjewoudQM Environmental Services LtdBar Instruments
KSB NederlandAll SolutionsErnst & YoungDunlop HifexAKD Advocaten en NotarissenOki Printing SolutionsEngineering BVXylem Water Solutions Nederland BVTENTE NV

Heraanleg kruispunt Driekoningen Sint-Niklaas: Meer veiligheid en minder wateroverlast

Het kruispunt Driekoningen in Sint-Niklaas krijgt een complete herinrichting met rotondes en een aparte corridor voor fietsers. De heraanleg moet het knooppunt veiliger en vlotter maken. Ondergronds worden de rioleringen vernieuwd. Om een oplossing te bieden voor het overtollige regenwater, wordt ondergronds een groot waterbekken gebouwd, dat voor het eerst in Vlaanderen is uitgerust met een vacuüm spoelsysteem. 

Het kruispunt Driekoningen is een drukke verkeersknoop in Sint-Niklaas en is gelegen onder een spoorwegviaduct. Omwille van de onduidelijke structuur van het kruispunt, slaan het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de Stad Sint-Niklaas de handen in elkaar om het knooppunt veiliger en vlotter te maken voor alle weggebruikers. Er worden er nu twee microrotondes aangelegd en er komen vrijliggende fietspaden met een centrale oversteekplaats voor fietsers en voetgangers, beveiligd met verkeerslichten. Op die manier wil de Stad Sint-Niklaas de fietsveiligheid verhogen voor onder meer de 24.000 leerlingen die naar school lopen in de stad.Optimalisatie van de riolering

Tegelijk wordt gewerkt aan een optimalisatie van de rioleringen. Er wordt een gescheiden riolering aangelegd voor regen- en afvalwater. Het gaat om ingrijpende werkzaamheden waaronder twee buisdoorvoeringen. De bedoeling is om in de toekomst het overtollige regenwater dat op deze gemengde systemen zit zo veel mogelijk gescheiden te houden van het afvalwater. Omdat de riolering onder meer op deze locatie niet optimaal georganiseerd was, krijgen de inwoners op andere locaties in de binnenstad geregeld te kampen met wateroverlast. De doorvoeringen zijn uitgevoerd met buizen van diameter 1.200 over een lengte van 80 meter en van 1.400 over een lengte van 60 meter. De doorvoeringen starten aan de ene zijde in een damwand, en eindigen aan de andere zijde in een secanspalenwandput, gezien damwanden omwille van de ondergrond niet mogelijk waren. De ontvangstput is ook met een secanspalenwand uitgevoerd. Ondergronds wordt gebouwd aan een groot bufferbekken in beton, met een diameter van 26 meter en een opslaghoogte van 4,30 meter. Dit bufferbekken ontvangt gemengd water, dus zowel regen- als afvalwater. Later kan dit overgeschakeld worden op alleen regenwater, maar tot het zover is, wordt hier een revolutionair spoelsysteem toegepast. De Nederlandse firma ESEP Milieutechniek B.V. staat in voor het elektromechanische ontwerp en de installatie van het vacuüm spoelsysteem.ESEP Milieutechniek B.V.Vacuüm spoelsysteem

ESEP-spoelsystemen worden gebruikt om bergbezinkbassins of grote waterbekkens te spoelen na een hevige regenbui. “Bij gemengde rioleringssystemen komt zowel het vuilwater als regenwater in het bekken terecht, legt Emile Bruschinski, directeur van ESEP Milieutechniek, uit. “Het vuil dat na de regenbui op de bodem van het bekken achterblijft, kan efficiënt worden verwijderd met een automatisch spoelsysteem.” Traditioneel gebeurt dit door middel van een spoelklep, waarachter water wordt vastgehouden. De bodem wordt schoongespoeld op het moment dat de klep opengaat. In Sint-Niklaas is voor het eerst op Vlaamse bodem een vacuüm spoelsysteem toegepast.  In het midden van het bekken wordt een grote betonnen cilinder gestort, luchtdicht en waterdicht uitgevoerd. Bovenaan die cilinder komt een vacuümmembraan te zitten, en aan de onderkant van de cilinder zitten meerdere kleine openingen waardoor water kan uitstromen. Bij regen stijgt het water in het bekken en treedt er een luchtpomp in werking. Die pompt de lucht weg aan de bovenzijde van de spoelkamer, waardoor er een vacuüm ontstaat. Door dit vacuüm gaat het water in de cilinder stijgen. Wanneer het bekken na de regenbui gespoeld dient te worden, treedt het vacuümsysteem in werking: de membraanklep bovenaan gaat open, waardoor er een grote hoeveelheid lucht in de spoelkamer komt. Op die manier wordt de volledige waterkolom die daar in stand werd gehouden, in één keer losgelaten. Er vindt dan een heel krachtige spoeling plaats, waarbij het water in een keer over de bodem van het bekken aan 360 graden uitstroomt, en het bekken dus gereinigd wordt.“Dit is het spoelsysteem 2.0 dat veel grondiger reinigt dan het traditionele systeem en werkt met een veel hogere waterkolom tot wel zeven meter,” zegt Emile Bruschinski. “Bovendien spoelt dit systeem 360 graden rond. Het is dan ook uitstekend geschikt voor ronde bekkens. Daar komt nog bij dat dit systeem geen bewegende delen meer heeft. Achter een spoelklep kan al eens iets blijven steken, en wanneer de klep vervangen moet worden, moet iemand in het bekken afdalen en zich in een onveilige situatie begeven. Met dit systeem kan een technieker vanuit maaiveldhoogte naar de technische ruimte toelopen, waar hij toegang heeft tot alle technieken en sturingen.” ESEP Milieutechniek brengt dit systeem op de Belgische markt in samenwerking met zijn Duitse partner Biogest AG. “Dit systeem is in het buitenland al een tiental jaar beproefd. Bij de aanleg van nieuwe bekkens gaat de voorkeur meer en meer naar dit vacuüm spoelsysteem,” aldus Emile Bruschinski..  Tekst en Beeld: Esep BVmeer nieuws