Zand RecyclingSTC-KNRM Offshore SafetyDe Jongh Pipesystems BVMTOF milieutechniekAuma Benelux BV2 Inspect BVMerrem & LaporteGrundfos NederlandBoode BV Waterwell SystemsOranjewoudQM Environmental Services LtdBar Instruments

‘Uitkijkpunt op zeedijk bij bouw gemaal en ontwikkeling zoet-zout overgang grootste kwelder van Noordwest-Europa’

Tijdelijk ‘Waddenbalkon’ bij dijkdoorbraak Marrum

Donderdag 29 juni wordt op de zeedijk bij Marrum een ‘Waddenbalkon’ geopend. Vanaf dit uitkijkpunt kunnen belangstellenden de bouw van het gemaal in de dijk en de ontwikkeling van een zoet-zoutovergang op de grootste kwelder van Noordwest-Europa volgen. De werkzaamheden zijn onderdeel van het project Vijfhuizen ‘fan swiet nei sâlt’ en geven een impuls aan de waterveiligheid, landbouw, vismigratie, natuurontwikkeling en recreatie in noord-Fryslân. In het najaar van 2018 is het werk klaar.

Vanaf het Waddenbalkon is te zien hoe het gemaal in het ‘gat’ in de dijk wordt gebouwd. Dit bijzondere gemaal verbetert straks de waterafvoer bij zware regenval, het gevolg van klimaatverandering. Ook zijn de werkzaamheden in het buitendijkse gebied te bewonderen. Hier ontstaat een unieke overgang tussen (zoet) binnenwater en zout (zee) water langs de Waddenkust. Een impuls aan de natuurontwikkeling in het buitendijkse kwelderlandschap en aan de migratie van vissoorten die trekken tussen zee en binnenwateren.

Kijk in de toekomst
Belangstellenden kunnen het eindresultaat van het project alvast bewonderen via een virtual reality tool. Dit werkt met een smartphone en de QR code op het informatiebord op het Waddenbalkon of via de website www.projectvijfhuizen.nl.

Samenwerking
Het project is een samenwerking van Provincie Fryslân, gemeente Ferwerderadiel, It Fryske Gea en Wetterskip Fryslân. Namens de partijen regelt Wetterskip Fryslân de uitvoering van de bouw van het gemaal, de werkzaamheden binnendijks en deels buitendijks (afwateringsvaart, kaden en visdrempel). De totale kosten bedragen 15 miljoen euro. Dit wordt voor een groot deel betaald met bijdragen van het Waddenfonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (POP), Programma naar een Rijke Waddenzee en Rijkswaterstaat. It Fryske Gea is verantwoordelijk voor de uitvoering van het buitendijkse verkwelderingsplan ‘fan swiet nei sâlt’. De kosten hiervan bedragen 1,3 miljoen euro.
KSB NederlandConcept FacilitiesErnst & YoungDunlop HifexAKD Advocaten en NotarissenOki Printing SolutionsHenk Van Tongeren BronbemalingXylem Water Solutions Nederland BVTENTE NV