Zand RecyclingDe Jongh Pipesystems BVMTOF milieutechniekHydrotec International BV2 Inspect BVMerrem & LaporteGrundfos NederlandBoode BV Waterwell SystemsOranjewoudQM Environmental Services LtdBar Instruments

Wetterskip Fryslân investeert in zonne-energie en biogas uit slib

Wetterskip Fryslân investeert in zonne-energie en biogas uit slib

Wetterskip Fryslân wil in 2020 40 procent van haar energie duurzaam opwekken met zonne-energie en biogas. Het waterschap wil daarom de komende drie jaar 50 miljoen investeren in het plaatsen van zonnepanelen op eigen terreinen en gebouwen en in de productie van 2,7 miljoen m3 extra biogas uit slib van de rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi). Dat staat in de Energiebeleidsnota van Wetterskip Fryslân. Het algemeen bestuur moet nog akkoord gaan met de nota.

In 2015 ondertekende Wetterskip, samen met de andere Nederlandse waterschappen en het Rijk, het Klimaatverdrag van Parijs. In dit klimaatakkoord zijn forse afspraken gemaakt op het gebied van energiebeperking en de opwekking van eigen duurzame energie. Dagelijks bestuurder Egbert Berenst van Wetterskip Fryslân: ‘De afspraak met het Rijk is dat we als waterschappen jaarlijks 2 procent energie-efficiëntie gaan realiseren. In de Energiebeleidsnota staan de kaders en uitgangspunten hoe Wetterskip Fryslân de komende jaren deze afspraken denkt te gaan realiseren. We willen in ieder geval als maatschappelijk betrokken organisatie het gebruik van schaarse fossiele brand- en grondstoffen beperken.’

Centrale slibvergisting
Het waterschap realiseert in de komende drie jaar een energiefabriek op de rwzi in Leeuwarden. Hier moet in de toekomst het slib van de Friese rwzi’s worden vergist. Deze installatie levert straks 2,7 miljoen m3 extra biogas op. Wetterskip levert al gas aan het Centrum Kinderhandel Mensenhandel van Fier en het Wetsusgebouw op de WaterCampus in Leeuwarden. Ook het eigen bedrijfsgebouw bij de rwzi wordt verwarmt met biogas. ‘Maar we zoeken nog meer afnemers. Door het vergisten van het slib besparen we daarnaast ook op de afzet- en vervoerskosten van het slib’, aldus Berenst.

Zonnepanelen
Om in 2020 40 procent van de gebruikte energie zelf duurzaam op te kunnen wekken, zet Wetterskip Fryslân vooral in op het plaatsen van zonnepanelen op eigen terreinen en gebouwen. Met name op het terrein van haar afvalwaterzuiveringen is ruimte voor het plaatsen van ca. 40.000 zonnepanelen. Berenst: ‘Omdat rwzi’s ook stroom verbruiken, kunnen we hier een mooie combinatie van maken. Op deze manier kunnen we onze investering in zonne-energie op termijn dan ook kostenneutraal realiseren’.

Klimaatverandering
De verandering van het klimaat is van grote invloed op de taken van Wetterskip Fryslân. De voorspelling is dat de zeespiegel gaat stijgen en dat er door extremere neerslag meer water moet worden afgevoerd en in tijden van grote droogte juist meer (zoet) water moet worden aangevoerd. Een investering in een duurzame wereld is dan ook een investering in de toekomst van het waterschap.

meer nieuws

Rittal presenteert nieuwe strip- en crimpautomaat 07-04
Rittal-diagnosesoftware voor koelaggregaten 24-03
Onderzoek laat zien hoe Rotterdamse industrie kan voldoen aan klimaatakkoord Parijs 24-03
Havenbedrijf Rotterdam verwelkomt twee nieuwe commissarissen 24-03
KSB motoren nu ook in IE5-uitvoering 24-03
Rittal met nieuw compact railsysteem tot 125A 17-03
Rittal presenteert: Smart Industry in de praktijk 07-03
Endress+Hauser bereikt status voorkeursleverancier voor Nereda waterzuiveringsinstallaties 01-03
Kramer Group ontwikkelt Reeferservicecentrum in Rotterdamse Eemhaven    01-03
Wilma Mansveld voorzitter Raad van Toezicht Water Alliance 01-03
Nieuwe toerenregeling voor de verwarmings- en koeltechniek 16-02
Wetterskip Fryslân investeert in zonne-energie en biogas uit slib 16-02
Internationaal symposium van Water Alliance blijft groeien 29-01
Rittal kabelbevestigingsrail voor EMC-schermbeugel en trekontlasting 13-01
Lloyds certificeert Rittal stroomrailsystemen conform NEN-EN-IEC 61439 10-01
Nieuwe pneumatische aandrijving met tandemzuiger 05-12
Van Essen Instruments introduceert de nieuwe TD-Div er™ grondwater datalogger 20-11
ATPI BENOEMT NIEUWE NETWERKPARTNER IN ZWEDEN 28-10
Rittal winnaar TechAward 2016 met Blue e+ koelaggregaat 28-10
  Rittal ontwikkelt nieuwe schakelkastverlichting 04-09
ATPI VERNIEUWT MANAGEMENTTEAM VERDER MET KOMST VAN DER WOUDE 04-09
Meet Alewijnse Marine Systems at SMM Hamburg 04-09
Open draagarmprofielen van Rittal 17-08
Schakelkasttips van Rittal 17-08
Nieuwe hogedrukpompen voor hoge vermogens 01-07
KSB NederlandConcept FacilitiesErnst & YoungDunlop HifexAKD Advocaten en NotarissenOki Printing SolutionsHenk Van Tongeren BronbemalingXylem Water Solutions Nederland BVTENTE NV